Je brein is de meest complexe structuur in het universum. Met mijn onderzoek wil ik zijn mysteries ontrafelen.

Lara Wierenga

Ik ben neurowetenschapper en universitair docent op de afdeling ontwikkelings- en onderwijspsychologie aan de Universiteit Leiden.

Ik ben auteur van Atlas van ons brein, dat ik in co-creatie heb gemaakt met grafisch ontwerper Dirma Janse

Daarnaast ben ik spreker waarbij ik recente bevindingen uit de neurowetenschappen inzichtelijk maak. 


Ik vind het belangrijk dat we wetenschap transparant maken, omdat dit de kwaliteit van wetenschap ten goede komt.

Boek

atlas van ons brein
atlas van ons brein

In de Atlas van ons brein neem ik je mee op ontdekkingsreis door de hersenwetenschappen

Ik heb in dit boek wetenschappelijke bevindingen toegankelijk gemaakt door mijn eigen onderzoek, onderzoek van collega’s en de literatuur te interpreteren en vertalen op een vernieuwende manier waarbij inzichtelijke graphics je complexe materie helpen te begrijpen.
In dit boek probeer ik een antwoord te geven op alles wat je ooit had willen weten over je brein
Spoiler alert: dit boek heeft geen bevredigend einde. Je blijft wellicht met meer vragen achter dan je had toen je het voor het eerst opensloeg. Maar ik geef je in de Atlas van ons brein wel handvatten mee om je comfortabel te voelen bij wat je niet weet.

Lezingen

NEUROEDUCATIE

'Als je weet hoe je brein werkt, begrijp je beter wie je bent'

Je volle potentiaal ontwikkelen draagt bij aan een gelukkig en gezond leven. Met inzichten uit de neurowetenschappen kan je de meest up to date wetenschappelijke bevindingen over gedragsverandering, growth mindset, en diversiteit in zetten om jouw cliënten en medewerkers te helpen hun volle potentiaal te ontwikkelen. Kennis over hoe je brein werkt, helpt je niet alleen om jezelf en anderen beter te begrijpen, maar ook om betere relaties op te bouwen, meer uit jezelf te halen en een gezondere levensstijl te ontwikkelen.

Neurowetenschappen inzichtelijk gemaakt
Kennis over het brein is echter niet toegankelijk voor iedereen. De vele complexe publicaties in dit domein vereisen vaak jarenlange training om te begrijpen en toe te passen. Hierdoor worden veel inzichten gedeeld die niet gebaseerd zijn op (recente) wetenschappelijke kennis. Dit is een gemiste kans, omdat kennis over het brein kan helpen bij het begrijpen van onszelf en anderen, en bij het vinden van oplossingen voor sociale vraagstukken. Ik help professionals door hoogwaardige informatie op een begrijpelijke manier te delen, waarbij ik put uit wetenschappelijke kennis en gebruik maak van kunst en grafisch ontwerp om te zorgen dat de kennis beklijft.

Wil je meer weten over bijvoorbeeld de feiten en mythes over verschillen tussen mannen- en vrouwenhersenen? Over hoe ons brein groeit en hoe het optimaal leert? Of over hoe we ons brein creatief kunnen inzetten om complexe vraagstukken aan te pakken? Neem contact met me op voor een kennismaking via info@larawierenga.com

Onderzoek

Neurowetenschapper

De hersenen begrijpen om kinderen te helpen

In mijn onderzoek focus ik me onder andere op de vraag waarom er meer jongens dan meisjes zijn die ADHD en ASD (Autisme Spectrum Stoornis) ontwikkelen. Maar ook wat de invloed is van genen en omgeving op de ontwikkeling van de hersenen en gedrag, en wanneer deze het meest impact hebben. Onder andere door tweelingonderzoek bij het Leiden-Consortium on Individual Development waarbij we bijvoorbeeld meten hoe en wanneer muzieklessen van impact zijn op het brein. Als we beter begrijpen hoe de hersen van kinderen ontwikkelen en of en hoe jongens en meisjes daarin verschillen, kunnen we kinderen met ontwikkelingsstoornissen en hun families beter helpen. 

Scientific grants

 • 2022 LUF grant Scientific Project

  'Rethinking sex differences in neuroscience of mental health' using co-creation sessions

  €35.000
  2022 Young Academy Leiden beurs voor outreach project

  Podcast over sekse verschillen in hersenonderzoek naar mentale gezondheid

  €1.000
 • 2020 co-applicant, SSH grant

  Connecting Data in Child Development (CD2), main applicant prof. dr. Chantal Kemner

  2018 Collaboration impulse from Hendrik Mullerprijs prof.  E.A. Crone

  Support the writing of public science book, Atlas van ons Brein

  €5.000
 • 2016 KNAW

  ter Meulen Beurs for postdoctoral fellow at UCSD, San Diego

  €23.200
  2014 UMC Utrecht

  Internationalization committee UMC Utrecht for visiting scholar at UCSD

  €1.500
 • 2017 Travel award

  Flux society conference meeting, Portland

  €826
  2013 Rudolf Magnus poster award

  Brain Center Rudolf Magnus, Utrecht, The Netherlands

  €100

Societal Impact

Wetenschapscommunicatie
Wetenschap naar het publiek

Wetenschapscommunicatie

De bevindingen uit mijn wetenschappelijke werk probeer ik zo inzichtelijk mogelijk te maken, en daarbij maak ik onder andere gebruik van datavisualisaties. Dit helpt om mijn onderzoeksresultaten uit te leggen aan collega's, studenten en het publiek. Dit was ook de motivatie voor mijn boek Atlas van ons brein, waarbij ik met behulp van grafics de neurowetenschappen toegankelijk maak voor een breed publiek. Verder heb ik bijvoorbeeld een rapport geschreven voor de onderwijsraad om wetenschappelijke bevindingen te interpreteren voor maatschappelijk relevante vraagstukken. 

Co-creatie met maatschappelijke partners

Door middel van co-creatie betrek ik maatschappelijk partners bij mijn onderzoek. Zo organiseer ik bijvoorbeeld de Lorentz workshop 'Rethinking sex differences in mental health' waar wetenschappers en clinici bij elkaar komen om te bespreken hoe we geslachtsverschillen in het brein beter kunnen onderzoeken om mensen met mentale gezondheidsproblemen beter te kunnen diagnostiseren en behandelen. Ook leg ik dit vraagstuk voor aan jongeren die ervaring hebben met mentale gezondheidszorg om zo mijn onderzoek op maatschappelijke vraagstukken aan te laten sluiten. 

Open Science

Transparantie in wetenschap
Transparantie

Mijn onderzoek toegankelijk maken voor wetenschappers

Ik vind het belangrijk dat mijn wetenschappelijke bevindingen, procedures en methodes die ik heb ontwikkeld toegankelijk zijn voor andere wetenschappers. Dit zorgt ervoor dat de investeringen in mijn onderzoek meer opleveren zodat we vraagstukken beter kunnen oplossen.

Daarom werk in aan open science oplossingen die dit mogelijk maken, wat resulteert in de ontwikkeling van software en een open science website voor leiden-cid, die ik toegankelijk maak voor onderzoekers ongeacht iemands (technische) achtergrond, om inclusiviteit te promoten.
Lara in de media

Kijk & Luister

Juist de samenwerking leidt tot nieuwe inzichten en grote doorbraken om grote maatschappelijke en fundamentele vraagstukken op te lossen.

Ben je geïntereseerd 
in een lezing?

Neem dan contact met met op via e-mail voor een kennismaking.

Copyright Lara Wierenga | Privacy | Webdesign door Liesbeth Smit / The Online Scientist

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram